W celu diagnostyki i leczenia trudnych terapeutycznie infekcji bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych stosujemy dwie bardzo skuteczne metody celowanej elektroterapii: metodę F-SCAN.

Ich działanie opiera się na fakcie, że każda żywa komórka (w tym bakteria, grzyb i pasożyt) wykazuje czynność elektryczną, która jest jej niezbędna do utrzymania procesów życiowych.

Te komórkowe mikroprądy mają charakter prądu zmiennego o typowej dla rodzaju komórki częstotliwości i amplitudzie.

Jeśli w sposób selektywny zaburzymy te mikroprądy komórka zginie.

Leczenie mikroprądami niszczącymi funkcje życiowe bakterii, grzybów, pasożytów a nawet wirusów jest leczeniem uzupełniającym (czasami zastępującym) antybiotykoterapię.

Przewaga leczenia elektronicznego nad antybiotykowym wynika z dwóch ograniczeń antybiotykoterapii:
- antybiotyk rozprowadza się wraz z krwią, w związku z tym w tkankach najsłabiej ukrwionych oraz w martwiczych uzyskuje niskie stężenia , zbyt słabe żeby usunąć infekcję
- niektóre bakterie i grzyby potrafią się ukryć wewnątrz komórki ludzkiej, która potrafi unieczynnić antybiotyk i dzięki temu nie zdąży on zniszczyć bakterii
- prąd dotrze wszędzie gdzie jest mokro, czyli może usuwać nawet te komórki bakteryjne, które technicznie są już poza tkankami naszego organizmu czyli np. te zawieszone w ślinie, śluzie dróg oddechowych, moczu, kale czy wewnątrz ropnia